cropped-Enric_monograma-e1612025734560.jpg

Acció artística-musical ‘CIUTAT DE PARELLA’

Qualsevol territori i/o ciutat és inundable…
Interpretació artística Enric Servera
Música de Eudaimonia Ensemble:
Mayte Santos. Flauta travassera
Esteve Colomés. Contrabaix
Meritxell Carbonell. Flauta i Theremin
Marta Ferré. Veu

L’acció artística-musical CIUTAT DE PARELLA és una reinterpretació de la llegenda menorquina que té el mateix nom. Un relat fantàstic sobre una ciutat submergida per les aigües a causa de l’ambició de l’home, segons uns, o a causa de l’enveja i l’arrogància, segons uns altres. Això serveix de pretext per oferir una acció artística visual i concert lúdic, però a la vegada conscient de com els efectes del canvi climàtic pot fer sobre el nostre poble o indret on vivim i com l’empremta, de vegades irreversible, que les petites accions diàries provoquen en el nostre planeta.
—–
Acción artística-musical ‘CIUDAT DE PARELLA’

Cualquier territorio y / o ciudad es inundable …


Interpretación artística Enric Servera

Música de Eudaimonia Ensemble:
Mayte Santos. flauta
Esteve Colomés. Contrabajo
Meritxell Carbonell. Flauta y Theremin
Marta Ferré. Voz

La acción artística-musical CIUTAT DE PARELLA es una reinterpretación de la leyenda menorquina que tiene el mismo nombre. Un relato fantástico sobre una ciudad sumergida por las aguas debido a la ambición del hombre, según unos, o debido a la envidia y la arrogancia, según otros. Esto sirve de pretexto para ofrecer una acción artística visual y concierto lúdico, pero a la vez consciente de cómo los efectos del cambio climático puede hacer sobre nuestro pueblo o lugar donde vivimos y como la huella, a veces irreversible, que las pequeñas acciones diarias provocan en nuestro planeta.

Share

Leave a comment

CA